Vario pro letecké modeláře

P5301161.jpg (184673 bytes) Znát hodnotu stoupání a klesání už není jen výsadou "velkých letadel"

K čemu je?

Modelářské vario slouží k akustické indikaci pilotovi modelu o jeho stoupání nebo klesání při letu. Prvotním zájmem pilota je najít stoupavý termický proud a udržet se tak co nejdéle ve vzduchu. Dalším, nezanedbatelným přínosem je možnost řízeného sestupu, pokud jsou podmínky takové, že létají i vrata od stodoly. Místo boje s termikou a stálého nebezpečí rozlomení modelu vlivem nepřiměřené rychlosti sestupu lze klesat pomalu, ale vytrvale a jistě. Je tak zajištěno, že se model vrátí na zem celý, a ne po částech. Kromě této hlavní funkce vario také ukládá výškový profil letu a indikuje pilotovi pokles napájecího napětí, palubního zdroje.

Jak to funguje?

Na rozdíl od skutečného letadla, kde pilot sleduje hodnotu klesání, či stoupání na ciferníku palubního přístroje, je zde použita indikace akustická. V modelu jsou dvě části varia, samotný senzor tlaku s procesorem a pamětí pro záznam výšky - vario. Další nedílnou součástí je  vysílač akustického signálu, který na zemi pilot poslouchá pomocí třetího dílu soupravy - LPD přijímače. Celá sestava pracuje v pásmu 433MHz a je možnost dodat v sestavě jen vysílač s jednou , pevně nastavenou frekvencí nebo vysílač s možností přeladění. I jednokanálových vysílačů mohou být na jednom letišti více. Jsou k dispozici různé kanály. Stačí se domluvit.

Vario v číslech:

velikost (samotné vario)

39x20x10

[mm]

55x20x10 [mm] vysílač
hmotnost

18

[g]

celkem vario + vysílač
napájení

4,2 - 7,6

[V]

připojení jako servo do přijímače
spotřeba

28

[mA]

vario + 1 kanálový vysílač
perioda zápisu výšky do paměti

0,3

[sec.]

jeden blok
kapacita paměti

68

[min.]

maximální délka bloku
indikace poklesu napájecího napětí

4,4/5,5

[V]

voleno přepínačem
citlivost

20/60

[cm/sec.]

voleno přepínačem

Co je v dodávce a kam s tím?

Celá sestava obsahuje samotné vario, vysílač, přijímač, kabel pro propojení varia a PC pro získání uložených dat a vyhodnocovací SW. Využití varia je jednoduché, stačí zasunout napájecí konektor do volné pozice přijímače. Tím je montáž dokončena. Anténa vysílače by měla být co nejdál od antény přijímače modelu. Samotná jednotka varia by měla být chráněna před mechanickým namáháním, jde o velice jemné měření a tlakové čidlo by mohlo při mechanickém namáhání dávat nesprávné signály. Indikace varia je odvozena s tlakových poměrů na čidle, takže i nevhodné tlakování trupu při letu může být zavádějící. Přijímač má pilot připevněn na opasku, popruhu, či v kapse a poslouchá jeho zvuk.

Pokud již uživatel má nějaký přijímač pro pásmo LPD (433MHz) může být sestava dodávána jen s variem a vysílačem. Lze tak ušetřit cca 1100-1600 korun.

Obrázky a zvuky:

P5311168.jpg (102809 bytes)  Celková sestava, LPD přijímač 433MHz, vario se servokabelem a připojený vysílač

P5311166.jpg (167149 bytes)  Samotné vario, miniatura, vhodná i pro házedla.

P5311165.jpg (139338 bytes)  Detail přepínače, snad nebude lupa nutná, ale když je toho místa tak málo!

P5312173.jpg (48882 bytes)  Indikační LED dioda usnadňuje komunikaci uživatele s variem.

P5311172.jpg (103965 bytes)  Přijímač LPD (jedno z možných provedení s LCD displejem)

P5311173.jpg (113037 bytes)  Vario s propojovacím kabelem pro přenos dat do PC (RS232).

Návod k použití :

Základní indikace:

Vario ve funkci indikátoru stoupání a klesání je připraveno okamžitě po připojení k napájecímu napětí. Satčí si doma funci vyzkoušet pomocí 4 NiCd (NiMH) článků ve funkci zdroje, k variu připojit vysílací modul a na přijímači v pásmu LPD navolit příslušný kanál, vyznačení číslem na vysílacím modulu. Po zapnutí zdroje, se z přijímače LPD ozve signál varia. Po ustálení a pokud je vario v klidu, bude ticho, pohybem ruky vzhůru nebo dolů se začne ozývat akustická indikace. Je dobré si ji naposlouchat, pokud nejste vybaveni hudebním sluchem.

Indikace napětí:

Pokud chcete vyzkoušet přepínač VoltSpy, vypněte vario, přepněte příslušný přepínač do druhé polohy (pokles pod 5,5V) a po opětovném zapnutí varia se bude v normální indikaci ozývat i poplašný signál poklesu palubního napětí. Jde o tři krátké výrazné tóny po sobě.

Záznam výšky letu:

Pokud má vario zaznamenávat výškový profil letu, je nejprve nutné paměť záznamu vynulovat. K variu připojíme interface RS232, stiskneme jeho tlačítko a zapneme napájecí napětí. Indikační LED dioda začne blikat v poměru 1:1 asi 5× za sekundu. Toto je indikace resetu paměti. Pokud je příslušný přepínač v poloze Write Enable, je po zapnutí varia (již opět s vysílacím modulem) v LPD přijímači slyšet na úvod tři dlouhé tóny indikující počátek záznamu. Záznam výšky letu je jen jeden (jeden blok) s jednou periodou (300ms) a trvá až do vypnutí varia nebo zaplnění paměti. Další zapnutí varia již záznam nepořizuje. Nový záznam je možný až po resetu paměti. Samotný záznam je opět indikován LED diodou jako krátké záblesky 3× za sekundu. Pokud LED nebliká, nic se do paměti nezapisuje.

Poznámka:

Zde dochází často k nedorozumění. Pokud je vario po resetu a byť jen na pár sekund zapneme napájení modelu, začíná záznam a další se již po dalším zapnutí nepořizuje! Skutečný let tak nemusí být zaznamenám, pokud je vario zapnuto a vypnuto před letem

Záznam výšky letu je jen doplňkovou funkcí varia a jeho časová osa je poznamenána složitostí výpočtů procesoru. Je jen orientační a bude vždy o několik procent delší, než skutečná délka letu. Vzhledem k citlivosti varia je také výškový záznam poznamenám každou tlakovou turbulencí, změnu statického tlaku a teplotou, ve které je vario umístěno (baterie). Pokud chcete měřit výšku přesně, je k tomuto účelu určen výškoměr Alti2.

Přepínače funkcí:

ON

OFF

kontrola baterií

5.5V

4.4V

volba záznamu

záznam povolen

záznam zakázán

volba citlivosti

normální

velká

indikace klesání

od cca –15cm/sec

od cca –40cm/sec

Ceny:

Vario sestava komplet (vario, vysílač1 .kanál, přijímač LPD) 4600,- Kč

Samotné vario + jednokanálový vysílač 3600,- Kč