Software:

Pro vyhodnocení záznamu v paměti je určen speciální program Alti.exe. Program je dostupný v anglické a české jazykové verzi.

Jeho použití je licencováno a je dodáván spolu s výškoměrem. Je ověřen na operačních systémech Windows 98/2000/NT4/XP.

Po jeho instalaci a otevření je možno načíst data z interfacem připojeného výškoměru.

1.) Načtené bloky, lety. Je možno je libovolně pojmenovat.

2.) Popis jednotlivých bloků - letů. Běžný textový editor s možností formátování písma a odstavců.

3.) Na stránce Graf je vykreslen graf výšky každého zvoleného bloku - letu.

4.) Pomocí lupy je možno sledovat detaily letů na grafu.

5.) Přepínač popisu osy X v minutách nebo sekundách

6.) Možnost vzájemného posunutí grafů výšky, jak v ose X, tak v ose Y. Posun lze zadat i číselně v sekundách

7.) Možnost definice vlastní výpočetní rovnice pro zajímavý parametr (stoupavost v metrech za sekundu)

8.) Posuvníky pro vzájemný posun obou grafů

9.) Tlačítko pro výběr dvou hodnot na grafu, tahem myši.

10.) Automaticky vypočítané hodnoty rozdílů výšky a času.