Start měření:

Po zapnutí napájení začne výškoměr pomalu blikat (v případě samostatného napájení. Toto blikání trvá 2 minuty, během kterých se ustalují poměry na čidle tlaku ve výškoměru. Posledních 15 sekund před vlastním měřením se blikání znatelně zrychlí, stále je to ale blikání v poměru 1:1. Samotné měření je indikováno krátkými záblesky indikační LED podle nastavené periody. Pokud napájíme výškoměr z přijímače, je indikace LED popsána na následujícím obrázku.

 Pokud tedy zapneme výškoměr v modelu (připojený na přijímači), a poloha ovládacího prvku vysílače je v minimu, je tato skutečnost indikována blikáním. Pokud je ovladač v maximu, LED svítí trvale. Návrat do minimální polohy je okamžikem začátku měření.

Během letu, lze do záznamu vkládat značky. Ty se v záznamu objeví po krátkém přepnutí ovladače kanálu na vysílači do polohy max. Pokud bychom nechaly v této poloze ovladač déle než 3 sekundy, záznam bude zastaven. To můžeme využít po přistání a dálkově záznam vypnout, než k němu dojdeme a vypneme palubní elektroniku.

Přenos dat z paměti výškoměru do počítače:

Propojíme výškoměr s osobním počítačem přiloženým kabelem interface. Výškoměr je vhodné připojit ke zdroji napětí s vypínačem. Buď v obvodu palubní elektroniky nebo pomocí napájení samostatným zdrojem.

Vymazání dat ve výškoměru:

Vymazat paměť výškoměru se starým záznamem můžeme kdykoli, pokud je k výškoměru připojen kabel interface. Stiskneme tlačítko na koncovce interface u výškoměru a držíme jej stisknuté. Poté zapneme napájení výškoměru a počkáme, až LED dioda začne blikat. Můžeme tlačítko uvolnit - paměť je prázdná.