Nejčastěji kladené otázky.

...lze použít sešit XLS pro Alti1 i pro Alti2?

Ano, lze jediný rozdíl je v použité rovnici pro výpočet tlaku. 

  Na obrázku je panel s nastavením pro výškoměr Alti1 (Race) a jeho rovnice tlaku.

  Tento obrázek ukazuje rovnici pro výpočet tlaku pro výškoměr Alti 2

 

Totéž platí pro použití programu Alti.exe, který je dodáván spolu s výškoměrem. Lze na něm také načítat a zobrazovat hodnoty z paměti výškoměru Alti1 (LOLO)

  Rovnice pro výpočet tlaku ze snímače výškoměru Alti 1 (LOLO)

  Rovnice pro výpočet tlaku výškoměru Alti 2

...může výškoměr měřit okamžitě po zapnutí ?

Po zapnutí se ve výškoměru ustalují elektrické poměry, a to zejména na tlakovém čidle. Tím je eliminován počáteční vzrůst výšky, ačkoli byl výškoměr v klidu. Tato doba je dlouhá 2 minuty a během ní indikační LED dioda bliká v pomalém rytmu s dobou svitu asi 1 sec. Koncem dvouminutové čekací doby je posledních 15 sekund indikováno zrychleným blikáním po 0,5 sek. Poté se začíná měřit. Pokud by někdo odstartoval ihned po zapnutí přívodu elektrické energie do výškoměru, ten začne měřit až ve výšce po dvou minutách letu. Přistávat tak bude příslušný pilot "pod zem".

...může výškoměr měřit záporné hodnoty výšky?

Ano, výškový profil  bude tvořen křivkou, která může od místa startu stoupat, ale i klesat. To může nastat také kdykoli během letu. Jediným omezením je maximální hodnota rozdílu výšek, mezi dvěma měřeními. Ta má hodnotu asi 130m. Jak jistě uznáte, tak i za cca 3 sekundy je to dost velký rozdíl, aby se dal realizovat běžnou metodou letu. Pokud Vaše stroje létají nahoru nebo dolů rychlostmi, které se této hodnotě blíží, objednejte si rychlejší měření. 

...jaká je maximální délka zápisu?

Kapacita záznamu je přibližně daná počtem míst v paměti. Těch je 8180 pro jeden jediný blok maximální délky. Jeho délka je tedy 8180x3=24540 sekund u normálního provedení výškoměru. To je 6 hodin a 49 minut. Každý nový blok ale spotřebuje několik dalších paměťových míst navíc, takže pro více bloků, bude celkový čas menší o cca 10%. Zápis končí ze dvou důvodů. Vyčerpáním kapacity paměti a (nebo) vyčerpáním počtu 10 bloků. U Alti 2 je možno osadit 4x větší paměť a počet bloků již není omezen jinak, než kapacitou paměti.

...bude v dohledné době možné ovládání z přijímače modelu?

Ano, je to možné, jde o Alti 1/Race, Alti 2 je již plně ovladatelný z přijímače. Alti 2 lze zapnout, do záznamu vložit značku i vypnout záznam povelem pilota z vysílače. 

... umí výškoměr měřit i něco jiného? (otáčky, proud, teplotu, rychlost)

Ne, výškoměr měří zatím jen výšku. Byl sice vyroben jeden kus s měřením otáček, teplot, napětí, proudu a výšky, ale jednalo se o vývojový pokus. Výrobek je pečlivě uložen v trezoru vývojové kanceláře a občas pomáhá optimalizovat návrh pohonu elektroletů. Je komerčně nedostupný.

... lze zjistit výšku přímo na letišti bez přenosného počítače?

Teď ještě ne, ale během krátké doby (do prosinec 2003) by se mělo objevit přídavné zařízení ve formě malé krabičky, která po připojení k výškoměru ukáže na displeji maximální a minimální výšku každého bloku. Ne tedy celkový profil letů, ale jen jejich maxima a minima výšky, celkový čas bloku a počet bloků. Toto zařízení bude možno připojit ke stávajícímu provedení výškoměru bez úprav a bude mít samostatnou cenu do 900,- Kč. 

...výška je sice pěkná věc, ale co tak rychlost stoupání a klesání, tedy vario?

Ano, toto je náš hlavní úkol současnosti. Zařízení je v ověřovacím provozu a během září 2002 by se mělo objevit na trhu. Cena bude poněkud méně přívětivá, než u výškoměru. Měření je u varia mnohokrát přesnější, výpočty složitější a výsledný signál je potřeba odvysílat zpět na zem, tam jej zvláštním přijímačem přijmout a dát tak pilotovi zvukovou informaci o letových poměrech. Počítejte tak 5-7 tisíc za kompletní sestavu vario - vysílač - přijímač v pásmu 433MHz. 

... proč výška startu a přistání není stejná?

tlak_dnes.gif (11298 bytes)

Protože atmosférický tlak se může od doby startu do doby přistání změnit a v konečném důsledku se toto musí projevit jako změna výšky. Takže i když startujeme a přistáváme na stejném místě, může se tato výška ve výsledném grafu lišit. Pro srovnání je dobré si jednou změřit "výšku" výškoměrem položeným na stole pomocí celé jeho kapacity paměti. Zjistíte, jak se během těch několika hodin měření měnil tlak vzduchu a z něj vypočtená výška. Tato vlastnost je dána principem měření. Na obrázku je průběh tlaku vzduchu, měřený výškoměrem položeným na stole. Na obrázku je výška získaná z výškoměru v klidu. Ten den se nedělo nic meteorologicky významného a venku by se dalo klidně létat. Bylo celkem pěkně, polojasno, mírný vítr. O tlakových poměrech daného dne se můžete také přesvědčit na Internetu na adrese. http://www.chmi.cz/meteo/oap/oap_milos.html , je to sice Praha, ale jistou představu o poměrech v atmosféře nám tento graf jistě dá.

... podle čeho si mám vybrat periodu zápisu výškoměru?

Pokud létáte rychle, ale krátce (házedla, rychlé větroně F3x, různé splašené baterky ve zkratu a pod.) je lepší pro přesný zápis výšky zvolit periodu kratší 0,1 nebo 0,3 sekundy. Pokud bychom s takovým výškoměrem měřili let s malou změnou výšky bude se graf jevit jako poněkud zubatý. Je také nutné počítat s kratší celkovou dobou zápisu. Pokud létáte v termice nebo chcete mít celé odpoledne v paměti výškoměru, stačí perioda delší 1 nebo 3 sekundy. Pokud létáte obě kategorie můžete si nechat zkombinovat obě hodnoty např. do výškoměru s 0,1/1,5 sec. nebo 0,3/3 sec. nebo třeba 0,1/3 sec. Je to pouze na Vás. Následující ukázky Vám mohou pomoci s rozhodováním. Je to ukázka "letu" panelákovým výtahem, jenž byl měřen třemi různými periodami zápisu.

elev_01.jpg (62354 bytes) elev_03.jpg (55904 bytes) elev_1_0.jpg (56146 bytes)

Let ve výtahu s měřením periodou 0,1 s

Let ve výtahu s měřením periodou 0,3 s Let ve výtahu s měřením periodou 1,0 s

... mohu v hotovém grafu "vynulovat" základní výšku?

Ano, velice snadno. V buňce G5 je uvedena hodnota, kterou jste zadali v dialogovém panelu před načítáním dat. Pokud uživatel neurčil jinou výšku, bude v této buňce hodnota 0. Pokud z výsledného grafu je zřejmé že základní výšku je třeba posunout, stačí do této buňky zadat potřebnou hodnotu. Příklad je na následujících obrázcích.

excel.jpg (147924 bytes)

excel2.jpg (146585 bytes)

Graf před úpravou základní výšky

Graf po zadání hodnoty do buňky G5 (Enter)